Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Прокурорын газартай хамтран хяналт шалгалт хийлээ.

2017 оны 8 сарын 11 1211

Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Прокурорын газартай хамтарсан хяналт шалгалт хийлээ....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ