Эрсдлийн шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

2017 оны 9 сарын 15 334

Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 2017 оны  09 сарын 12-13 өдрүүдэд хяналт шалгалтын обьектыг эрсдлийн ангилалд хамруулах, шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох, сайжруулахад бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл, аж ахуй нэгж байгууллагууд болон сургууль, цэцэрлэг, нэгдсэн эмнэлэг, боловсрол соёл урлагийн газрын холбогдох мэргэжилтэнүүдийг хамруулан хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Уг хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос 14 төрлийн хэрэглэгчийн хяналтын хуудсаар санал асуулга авснаас гадна, хэлэлцүүлгээс гарсан саналуудыг нэгтгэн хяналтын хуудасны болон эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтэд нэмэлт өөрчлөлт болгон тусгахаар боллоо. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ