Ургацын мэдээ

2017 оны 9 сарын 25 336

Ургацын урьчилсан балансаар аймаг үр тариа 79758 га талбайд тариалсанаас 5715 га талбай тэжээлд шилжиж 39447 га талбай ургац алдаж, 34596 га талбайгаас 17318 тн буюу 1 га талбайгааас 5,29 цн ургац авах, төмс 6893 га талбайд тариалсанаас 3527 га ургац алдаж 3367 га талбайгаас 20322 тн буюу 60,4 цн ургац, хүнсний ногоо 813 га талбайд тариалж 426 га ургац алдаж, 387 га талбайгаас 2082 тн буюу 1 га талбайгаас 53,8 цн ургац хураан авахаар гарсан.

2017.09.21-ний ургац хураалтын мэдээгээр үр тариа 15332 га талбайгаас 5917 тн буюу 1 га талбайгаас 3,9 цн ургац, төмс 1001 га талбайгаас 9226,9 тн буюу 1 га талбайгаас 92,2 цн ургац, хүнсний ногоо 148,1 га талбайгаас 1128,9 тн буюу 1 га талбайгаас 76,2 цн ургац хураан авсан мэдээтэй байна. Энэ ургац хураалт 26,5- 38,3%-тай байна.  

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ