"Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд" байгаль орчин, геологи уул уурхай, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангуулах сарын аян эхэллээ.

2017 оны 9 сарын 26 907

Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 2017 оны 09-р сарын 25 наас 10-р сарын 25 хүртэл “Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяныг зохион байгуулж байна. Сарын аяны нээлтийн арга хэмжээнд сумын байгаль орчны байцаагчид, байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийг оролцуулан байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр мөн зөрчлийн тухай хууль, хог хаягдлын тухай хуулийн талаар сургалт, сурталчилгаа хийлээ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ