"Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд" сарын аян өрнөж байна.

2017 оны 10 сарын 3 148

Мод сөөгний үр болон байгалийн ургамал, дагалт баялгийг түүж бэлтгэхдээ үр бүрэн боловсрох хугацааг анхаарч үрийн нөөцийг хамгаалцгаая.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ