Төв аймгийн нийт сумдын эм зүйч, эм найруулагч нарт сургалт хийлээ

2017 оны 10 сарын 30 280

2017 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын явцад илэрсэн нийтлэг зөрчил дутагдал түүнийг арилгах арга зам, эм зүйн мэргэжилтнүүдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой  салбарын сургалтыг аймгийн Эрүүл мэндийн газар, МЭИК-ны харьяа Төв салбартай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтанд 26 сум, аймгийн төвийн  нийт  12 эм зүйч, 30 эм найруулагч  хамрагдлаа.

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ