Төв аймаг Зуунмод сумын хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийгдэж байна.

2017 оны 12 сарын 8 380

Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас шинэ жилийн баярыг угтаж МХЕГ-ын даргын баталсан 01/27 тоот “Урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх тухай” удирдамжийн дагуу хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал, хоол хүнсээр дамжих өвчин болон болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Зуунмод суманд үйл ажиллагаа явуулж буй хүнсний худалдаа эрхлэгчид, нийтийн хоолны газруудад 2017 оны 12 дугаар сарын 06-наас эхлэн урьдчилан сэргийлэх хяналтыг хийж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ