Аймгийн хэмжээнд ариутгал халдваргүйтэл хийж байна.

2020 оны 4 сарын 3 122

Дэлхийн улс орнуудад дэгдэлт, тархалт нь хурдацтай нэмэгдэж буй шинэ коронавирусын халдвар болон томуу, томуу төст өвчнөөс хүн амыг урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлээр Монгол улсын Засгийн газрын “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай” 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 64 дүгээр тогтоол, улсын онцгой комиссын 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 05 тоот хурлын тэмдэглэл, аймгийн онцгой комиссын 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 05 тоот хурлын тэмдэглэлийн 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 дугаартай заалтууд, 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Чиглэл хүргүүлэх тухай” 17 тоот албан бичгийн 3 дахь заалтад сумдын төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллага, обьектуудад /хүнсний худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар, банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, нийтийн орон сууц, айл өрхийн нүхэн жорлон, угаадасны нүх, бусад/ ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг ХӨСҮТ-с гаргасан зааварчилгаа, зөвлөмжийн дагуу мэргэжлийн байгууллагын хяналтан халдваргүйжүүлэх ажлыг Зуунмод сумын ЗДТГ, АНЭ, Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагууд шат дараалсан арга хэмжээг зохион байгуулж байна

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ