Оросын холбооны улсаас ирсэн иргэдийг Төв аймгийн Батсүмбэр суманд тусгаарлалаа.

2020 оны 4 сарын 3 147

ОХУ-аас энэ 3 дугаар сарын 27-ны ѳдѳр ирсэн иргэдийг Батсүмбэр сумын Баянбайгаль, Баянхангай амралтын газар, АНҮТ-ийн Ахмадын сувиллын ажиглан тусгаарлах байранд байрлуулах явцад хяналт хийж тээвэрлэсэн автобусад халдваргүйтгэл хийлгэж ажиллалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ