Сарын аяны хүрээнд уурхайнуудад урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийгдэж байна.

2019 оны 4 сарын 16 197

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ” ,“ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН-ТАНЫ ОРОЛЦОО” сарын аяны хүрээнд Заамар сумын нутагт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн авто тээвэр, хэмжил зүй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, нийгмийн хамгаалал, геологи уул уурхайн чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийгдлээ.

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ