Сарын аяны хүрээнд шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжуудад урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийгдэж байна.

2019 оны 4 сарын 16 220

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ” ,“ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН-ТАНЫ ОРОЛЦОО” сарын аяны хүрээнд Заамар сумын Хайлааст багт улсын төсвөөр баригдаж байгаа эмнэлэгийн барилгад барилгын техник, эрчим хүч, харилцаа холбооны чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийлээ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ