Боловсрол, эрүүл ахуйн чиглэлээр Баян, Баян- Өнжүүл, Заамар, Цээл суманд шалгалт зөвлөн туслах үйлчилгээ хийлээ.

2019 оны 4 сарын 30 262

Баян, Баян- Өнжүүл, Заамар, Цээл суманд 2 ЕБС, 5 сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, 2 соёлын төв нийт 9 байгууллагад боловсролын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах хөтөлбөрөөр ажиллав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ