Хүүхдийн эрх аюулгүй байдал сарын аян

2019 оны 9 сарын 11 128

МХЕГ аас зарласан Хүүхдийн эрх аюулгүй байдал сарын аяны хүрээнд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээний зохион байгуулалтыг нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаанд МХГ ын даргын 19/140 тоот удирдамжаар төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ