Иргэн танд зөвлөж байна.

2018 оны 4 сарын 20 799

  1. Манай улсын хэмжээнд гарч буй аваар ослын нас баралтын 44,9% нь өндрөөс уналтын осол эзэлж байна.

            Өндөрт ажиллах үеийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх / Risk of working at Heights /

 

  1. Хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалахад ажилтанд  “Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл“ /PPE / хэрэглэх нь аюул, эрсдлийг бууруулах ач холбогдолтой.

            Personal Proctive Equipment / PPE /

  1. Эргономикийн тохиромжгүй нөлөөлөл, эрсдэл хүчин зүйл нь ажлын байрны ажлын байрлал, ачаалал тохиромжгүй загвар хэлбэртэй ажлын орчин / ширээ, сандал, комьютер, хяналтын дэлгэц / багаж тоног төхөөрөмжөөс шалтгаалан яс булчингийн эмгэг, олон дахин давтагдах хөдөлгөөн,  хэч ачаалалаас үүдэлтэй эмгэгээс ажилтан, хувь хүний мэдлэг дадал чухал юм.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ