Сумдын засаг дарга, иргэд, малчдад дараах зөвлөмжийг хүргэж байна.

2017 оны 8 сарын 17 188

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ