“ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ” , “ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН-ТАНЫ ОРОЛЦОО” сарын аяны хүрээнд нийгмийн хамгааллын хяналт иргэн танд зөвлөж байна.

2019 оны 4 сарын 16 238

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ