2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын төлөвлөгөөг дараах линкээр орж үзнэ үү /2019 төлөвлөгөө батлагдсан 1-6.pdf.  үргэлжлэл -6-12.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ