Эх үрсийн баяр болохтой холбоотой хяналт шалгалт хийгдэж байна.

Эх үрсийн баяр болохтой холбоотой Зуунмод сумын хүнсний худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийгдэж байна.Сумдын хүнсний үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд дотоод удирдлагын системээр зөвлөмж сэрэмжлүүлэг хүргүүллээ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ