Уул уурхайн компаниудад төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж байна.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Заамар, Жаргалант, Баянчандмань сумын уул уурхайн, ашигт малтмал олборлогч аж ахуйн нэгжүүдэд Байгаль орчин, Харилцаа холбоо, Хэмжилзүй, Хөдөлмөр, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдэж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ