Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд тавих хяналт шалгалтыг чангатгаж Лүн сумын постын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа.

Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд тавих хяналт шалгалтыг чангатгаж Лүн сумын постын үйл ажиллагаан хяналт тавьж ажиллалаа.

Лүн суманд байршилтай мал эмнэлэг, хорио цээрийн хяналтын  цэгээр баруун аймгуудаас нийслэлийн чиглэлд он гарсаар 1019 тээврийн хэрэгслээр адуу 208, үхэр 47, хонь 46, ямаа 400 толгой буюу нийтдээ 701 толгой мал, 1976 тн мах, махан бүтээгдэхүүн, 28 тн сүү цагаан идээ, 68 тн ноос, 287 тн ноолуурын ариун цэвэр эрүүл ахуйн шинжилгээний бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээг шалгаж, 1019 тээврийн хэрэгсэлд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг зохих журмын дагуу хийсэн боловч зөрчил илрүүлэлт хангалтгүй байгаа  нь малын эмч болон мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч бүрэн орон тоогоор ажиллаагүйтэй холбоотой байна. Иймд дээрхи зөрчлийг арилгуулахаар аймгийн ХХААГазарт 3 заалттай улсын ахлах байцаагчийн албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг өгч ажиллалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ