Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм

 

 

 

Батлагдсан огноо, дугаар

 

Агуулга

 

Татах

1

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2010 он баталсан дүрэм

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

 

татах

 

2

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 21 ны 253 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан.

Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм

 

 татах

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ