Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг  /beta/upload/files/2017_10_18 A-26-converted.pdf  үзнэ үү

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ