19 дэх удаагийн "Нарны алхалт"-ыг СХЗХ-тэй хамтран зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн хүрээнд  2017 оны 04 сарын 12-ны өдрөөс "Нарны алхалт"-ыг албан байгууллагууд зохион байгуулж ирсэн. 19 дэх удаагийн " Нарны алхалт"-ыг Стандарт хэмжил зүйн хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа. 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ